Điện Cơ Trường Giang


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Điện Cơ Trường Giang

Điện thoại:  091 912 56 85

Địa Chỉ

236 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Điện Cơ Trường Giang đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ khoa học và kĩ thuật.

Tên: Điện Cơ Trường Giang

Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị gia dụng và hàng hóa; Dịch vụ khoa học và kĩ thuật

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Dịch vụ khoa học và kĩ thuật

Ngành: Thiết bị gia dụng và hàng hóa, , Hoạt động chuyên môn khoa học kỹ thuật khác được phân vào đâu

Bộ quy tắc ISIC  47597490

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Điện Cơ Trường Giang là bao nhiêu?
Số điện thoại của Điện Cơ Trường Giang là 091 912 56 85.
Q2
Điện Cơ Trường Giang tọa lạc ở đâu?
Điện Cơ Trường Giang tọa lạc tại 236 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Điện Cơ Trường Giang có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Điện Cơ Trường Giang theo số điện thoại 091 912 56 85.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa