Điện lực Thị xã Ninh Hòa


Chỉnh sửa hoặc Xóa

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Điện lực Thị xã Ninh Hòa

Điện thoại:  0258 2215 727

Địa Chỉ

QL1A, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ khoa học và kĩ thuật.

Tên: Điện lực Thị xã Ninh Hòa

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ khoa học và kĩ thuật

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Dịch vụ khoa học và kĩ thuật

Ngành: , Hoạt động chuyên môn khoa học kỹ thuật khác được phân vào đâu

Bộ quy tắc ISIC  7490

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Điện lực Thị xã Ninh Hòa là bao nhiêu?
Số điện thoại của Điện lực Thị xã Ninh Hòa là 0258 2215 727.
Q2
Điện lực Thị xã Ninh Hòa tọa lạc ở đâu?
Điện lực Thị xã Ninh Hòa tọa lạc tại QL1A, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Vietnam.
Q3
Điện lực Thị xã Ninh Hòa có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Điện lực Thị xã Ninh Hòa theo số điện thoại 0258 2215 727.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa