Thông tin liên hệ

Liên hệ với ĐTDĐ Anh Thư

Điện thoại:  091 781 82 37

Địa Chỉ

Ấp 6, Long Thành District, Dong Nai, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua sắm.

Tên: ĐTDĐ Anh Thư

Lĩnh vực hoạt động: Mua sắm

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua sắm

Ngành: Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy

Bộ quy tắc ISIC  47

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của ĐTDĐ Anh Thư là bao nhiêu?
Số điện thoại của ĐTDĐ Anh Thư là 091 781 82 37.
Q2
ĐTDĐ Anh Thư tọa lạc ở đâu?
ĐTDĐ Anh Thư tọa lạc tại Ấp 6, Long Thành District, Dong Nai, Vietnam.
Q3
ĐTDĐ Anh Thư có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với ĐTDĐ Anh Thư theo số điện thoại 091 781 82 37.