Công An Huyện Tân Hiệp


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công An Huyện Tân Hiệp

Điện thoại:  0297 3834 109

Địa Chỉ

QL80, TT. Tân Hiệp, Tân Hịêp, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí công chúng.

Tên: Công An Huyện Tân Hiệp

Lĩnh vực hoạt động: Cảnh sát và thực thi pháp luật; Quản lí công chúng

Lĩnh vực:  Cộng đồng & Chính phủ »  Quản lí công chúng

Ngành: Quy định và đóng góp vào hoạt động hiệu quả hơn của các doanh nghiệp, Cảnh sát và thực thi pháp luật

Bộ quy tắc ISIC  84138423

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công An Huyện Tân Hiệp là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công An Huyện Tân Hiệp là 0297 3834 109.
Q2
Công An Huyện Tân Hiệp tọa lạc ở đâu?
Công An Huyện Tân Hiệp tọa lạc tại QL80, TT. Tân Hiệp, Tân Hịêp, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.
Q3
Công An Huyện Tân Hiệp có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công An Huyện Tân Hiệp theo số điện thoại 0297 3834 109.

Các công ty Tương tự Lân cận