Công An Xã Đông Hưng


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công An Xã Đông Hưng

Điện thoại:  0290 3851 475

Địa Chỉ

Đông Hưng, Cái Nước District, Ca Mau, Vietnam

Cà Mau (thành phố)

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công An Xã Đông Hưng đặt trụ sở tại Cà Mau (thành phố). Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí công chúng.

Tên: Công An Xã Đông Hưng

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí công chúng

Lĩnh vực:  Cộng đồng & Chính phủ »  Quản lí công chúng

Ngành: Hoạt động quản lý hành chính chung

Bộ quy tắc ISIC  8411

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công An Xã Đông Hưng là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công An Xã Đông Hưng là 0290 3851 475.
Q2
Công An Xã Đông Hưng tọa lạc ở đâu?
Công An Xã Đông Hưng tọa lạc tại Đông Hưng, Cái Nước District, Ca Mau, Vietnam, Cà Mau (thành phố).
Q3
Công An Xã Đông Hưng có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công An Xã Đông Hưng theo số điện thoại 0290 3851 475.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa