Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng

Điện thoại:  0837 423 207

Trang web: www.tancanglogistics.com

Địa Chỉ

Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Giao thông vận tải hậu cần.

Tên: Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng

Lĩnh vực hoạt động: Giao nhận vận tải; Dịch vụ tài chính

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Giao thông vận tải hậu cần

Ngành: Hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới, Giao thông vận tải hậu cần, Giao nhận vận tải

Bộ quy tắc ISIC  52296622

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng là 0837 423 207.
Q2
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng tọa lạc tại Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng theo số điện thoại 0837 423 207.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng là gì?
Trang web của Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xây Dựng Tân Cảng là www.tancanglogistics.com.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa