Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương

Điện thoại:  091 190 19 34

Địa Chỉ

Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản; Ngân hàng

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Ngân hàng, Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  64196820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương là 091 190 19 34.
Q2
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương tọa lạc tại Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam.
Q3
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Đoàn Ngân Hàng Công Thương theo số điện thoại 091 190 19 34.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa