Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh

Điện thoại:  098 610 20 65

Địa Chỉ

85 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Instagram

Pinterest

Mô tả Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh là 098 610 20 65.
Q2
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh tọa lạc ở đâu?
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh tọa lạc tại 85 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh theo số điện thoại 098 610 20 65.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh là gì?
Không có trang web của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh được nêu, nhưng bạn có thể tìm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Nhà Xanh trên Facebook.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa