Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Điện thoại:  028 2220 0884

Trang web: www.phanvu.vn

Địa Chỉ

A2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ tài chính.

Tên: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tài chính

Lĩnh vực:  Dịch vụ tài chính »  Dịch vụ tài chính

Ngành: Các hoạt động khác phụ trợ cho các hoạt động dịch vụ tài chính

Bộ quy tắc ISIC  6619

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ là 028 2220 0884.
Q2
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ tọa lạc ở đâu?
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ tọa lạc tại A2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ theo số điện thoại 028 2220 0884.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ là gì?
Trang web của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phan Vũ là www.phanvu.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,09 ki-lô-mét
 0,16 ki-lô-mét
 0,74 ki-lô-mét
 0,81 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa