Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam

Điện thoại:  091 269 36 68

Địa Chỉ

Đường 295, Thôn Thượng, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý

Bộ quy tắc ISIC  7020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam là 091 269 36 68.
Q2
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam tọa lạc tại Đường 295, Thôn Thượng, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam.
Q3
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thành Nam theo số điện thoại 091 269 36 68.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa