Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot

Điện thoại:  091 800 72 55

Trang web: botitcorp.com

Địa Chỉ

196/9, Nghĩa Phát Street, Tân Bình District, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ kinh doanh.

Tên: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ kinh doanh

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Dịch vụ kinh doanh

Ngành: Photocopy, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng chuyên ngành khác

Bộ quy tắc ISIC  8219

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot là 091 800 72 55.
Q2
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot tọa lạc tại 196/9, Nghĩa Phát Street, Tân Bình District, Phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot theo số điện thoại 091 800 72 55.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot là gì?
Trang web của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bot là botitcorp.com.

Doanh nghiệp tại Mã Bưu Chính 700000

10353 Doanh nghiệp tại 700000

700000 Biểu đồ thang màu thể hiện Mật độ Doanh nghiệp

Mã vùng

Giá

Các Hạng Mục

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa