Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh

Điện thoại:  0835 118 008

Địa Chỉ

371/3, Đường Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động của trụ sở chính

Bộ quy tắc ISIC  7010

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh là 0835 118 008.
Q2
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh tọa lạc tại 371/3, Đường Nguyễn Duy Dương, Phường 04, Quận 10, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Thái Thịnh theo số điện thoại 0835 118 008.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa