Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh

Điện thoại:  0773 989 899

Địa Chỉ

Ba Mươi Tháng Tư, Tổ 2, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản; Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  68207020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh là 0773 989 899.
Q2
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh tọa lạc tại Ba Mươi Tháng Tư, Tổ 2, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.
Q3
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cường Thịnh theo số điện thoại 0773 989 899.