Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà

Điện thoại:  0203 3618 555

Địa Chỉ

Tổ 4, Khu 1, Phường Cao Xanh, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà là 0203 3618 555.
Q2
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà tọa lạc tại Tổ 4, Khu 1, Phường Cao Xanh, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam.
Q3
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vũ Hà theo số điện thoại 0203 3618 555.