Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Điện thoại:  090 321 30 29

Trang web: www.thephinhjsc.com.vn

Địa Chỉ

53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động của trụ sở chính

Bộ quy tắc ISIC  70107020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội là 090 321 30 29.
Q2
Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội tọa lạc ở đâu?
Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội tọa lạc tại 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam.
Q3
Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội theo số điện thoại 090 321 30 29.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội là gì?
Trang web của Công ty Cổ Phần Kim khí và vật tư công nghiệp Hà Nội là www.thephinhjsc.com.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,2 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa