Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu

Điện thoại:  0203 3704 288

Địa Chỉ

Khu 5, Tiên Yên District, Quảng Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu là 0203 3704 288.
Q2
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu tọa lạc tại Khu 5, Tiên Yên District, Quảng Ninh, Vietnam.
Q3
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu theo số điện thoại 0203 3704 288.