Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân

Điện thoại:  0218 3843 674

Địa Chỉ

Xóm Hữu Nghị, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân là 0218 3843 674.
Q2
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân tọa lạc ở đâu?
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân tọa lạc tại Xóm Hữu Nghị, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn, Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Vietnam.
Q3
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thái Xuân theo số điện thoại 0218 3843 674.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa