Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công ty Donaland

Điện thoại:  090 277 90 08

Email: manhvudg@gmail.com

Địa Chỉ

998 Đồng Văn Cống, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2 Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Hồ sơ Truyền thông Xã hội

Hồ sơ Facebook

Mô tả Doanh nghiệp

Công ty Donaland đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Các tổ chức thành viên khác.

Tên: Công ty Donaland

Lĩnh vực hoạt động: Điều tra riêng; Các tổ chức thành viên khác

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Các tổ chức thành viên khác

Ngành: Hoạt động điều tra, Hoạt động của thành viên các tổ chức khác được phân vào đâu

Bộ quy tắc ISIC  80309499

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công ty Donaland là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công ty Donaland là 090 277 90 08.
Q2
Công ty Donaland tọa lạc ở đâu?
Công ty Donaland tọa lạc tại 998 Đồng Văn Cống, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2 Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công ty Donaland có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công ty Donaland theo số điện thoại 090 277 90 08.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công ty Donaland là gì?
Không có trang web của Công ty Donaland được nêu, nhưng bạn có thể tìm Công ty Donaland trên Facebook.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa