Công ty nhựa Toàn Sơn Hà


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công ty nhựa Toàn Sơn Hà

Điện thoại:  090 136 56 77

Trang web: www.toansonhaplastic.com

Địa Chỉ

1168/6 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công ty nhựa Toàn Sơn Hà đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công ty nhựa Toàn Sơn Hà

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý

Bộ quy tắc ISIC  7020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công ty nhựa Toàn Sơn Hà là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công ty nhựa Toàn Sơn Hà là 090 136 56 77.
Q2
Công ty nhựa Toàn Sơn Hà tọa lạc ở đâu?
Công ty nhựa Toàn Sơn Hà tọa lạc tại 1168/6 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công ty nhựa Toàn Sơn Hà có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công ty nhựa Toàn Sơn Hà theo số điện thoại 090 136 56 77.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công ty nhựa Toàn Sơn Hà là gì?
Trang web của Công ty nhựa Toàn Sơn Hà là www.toansonhaplastic.com.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa