Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương

Điện thoại:  097 553 72 03

Địa Chỉ

6B/9, Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 3, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Giao thông vận tải hậu cần.

Tên: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương

Lĩnh vực hoạt động: Giao nhận vận tải; Giao thông vận tải hậu cần

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Giao thông vận tải hậu cần

Ngành: Giao thông vận tải hậu cần, Giao nhận vận tải

Bộ quy tắc ISIC  5229

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương là 097 553 72 03.
Q2
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương tọa lạc tại 6B/9, Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 3, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phương theo số điện thoại 097 553 72 03.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa