Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt

Điện thoại:  096 437 51 91

Trang web: dulichsongviet.vn

Địa Chỉ

42 Hoàng Như Tiếp, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Du lịch và đi lại.

Tên: Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt

Lĩnh vực hoạt động: Du lịch và đi lại

Lĩnh vực:  Khách sạn & Du lịch »  Du lịch và đi lại

Ngành: Cơ quan du lịch và các hoạt động điều hành tour du lịch

Bộ quy tắc ISIC  791

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt là 096 437 51 91.
Q2
Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt tọa lạc tại 42 Hoàng Như Tiếp, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Vietnam.
Q3
Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt theo số điện thoại 096 437 51 91.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt là gì?
Trang web của Công Ty TNHH Du Lịch Và Đầu Tư Thương Mại Sóng Việt là dulichsongviet.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,07 ki-lô-mét
 0,28 ki-lô-mét
 0,31 ki-lô-mét
 0,38 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa