Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi

Điện thoại:  090 673 83 40

Địa Chỉ

229 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi

Lĩnh vực hoạt động: Nhân viên kế toán; Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động kế toán, sổ sách kế toán và kiểm toán; tư vấn thuế

Bộ quy tắc ISIC  69207020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi là 090 673 83 40.
Q2
Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi tọa lạc tại 229 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH DV Kế Toán Và Tư Vấn Đồng Khởi theo số điện thoại 090 673 83 40.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa