Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh

Điện thoại:  094 642 20 06

Địa Chỉ

30, Ấp 3, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau, Vietnam

Cà Mau (thành phố)

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh đặt trụ sở tại Cà Mau (thành phố). Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý

Bộ quy tắc ISIC  7020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh là 094 642 20 06.
Q2
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh tọa lạc tại 30, Ấp 3, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau, Vietnam, Cà Mau (thành phố).
Q3
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Lý Huỳnh theo số điện thoại 094 642 20 06.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa