Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh

Điện thoại:  090 851 19 67

Địa Chỉ

89 Đường số 1 khu Hiệp Ân, Phường 5, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh là 090 851 19 67.
Q2
Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh tọa lạc tại 89 Đường số 1 khu Hiệp Ân, Phường 5, Phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Giới Nhà Đất Lê Tĩnh theo số điện thoại 090 851 19 67.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa