Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh

Điện thoại:  093 696 36 66

Địa Chỉ

Khu 7, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá.

Tên: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh

Lĩnh vực hoạt động: Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Lĩnh vực:  Công nghiệp »  Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Ngành: Bán buôn thực phẩm, đồ uống và thuốc lá

Bộ quy tắc ISIC  4630

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh là 093 696 36 66.
Q2
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh tọa lạc tại Khu 7, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam.
Q3
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Chế Biến Rượu Phước Thịnh theo số điện thoại 093 696 36 66.