Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu

Điện thoại:  0839 319 871

Địa Chỉ

9E Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Giáo dục văn hóa.

Tên: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục văn hóa

Lĩnh vực:  Giáo dục »  Giáo dục văn hóa

Ngành: Giáo dục văn hóa

Bộ quy tắc ISIC  8542

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu là 0839 319 871.
Q2
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu tọa lạc tại 9E Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Một Thành Viên Xúc Tiến Thương Mại Và Tổ Chức Biểu theo số điện thoại 0839 319 871.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,69 ki-lô-mét
 0,83 ki-lô-mét
 0,97 ki-lô-mét
 0,97 ki-lô-mét
 1,08 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa