Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức

Điện thoại:  0837 957 955

Trang web: www.soivietduc.com

Địa Chỉ

Hồ Văn Tắng, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý

Bộ quy tắc ISIC  7020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức là 0837 957 955.
Q2
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức tọa lạc ở đâu?
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức tọa lạc tại Hồ Văn Tắng, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức theo số điện thoại 0837 957 955.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức là gì?
Trang web của Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Sợi Việt Đức là www.soivietduc.com.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,97 ki-lô-mét
 1,07 ki-lô-mét
 1,65 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa