Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên

Điện thoại:  0839 105 077

Địa Chỉ

20, Đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý

Bộ quy tắc ISIC  7020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên là 0839 105 077.
Q2
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên tọa lạc tại 20, Đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Uyên theo số điện thoại 0839 105 077.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,03 ki-lô-mét
 0,03 ki-lô-mét
 0,04 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa