Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại

Điện thoại:  093 708 88 68

Địa Chỉ

D5 An Phú Đông 1, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại là 093 708 88 68.
Q2
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại tọa lạc tại D5 An Phú Đông 1, An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nhân Thành Đại theo số điện thoại 093 708 88 68.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa