Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa

Điện thoại:  091 280 56 95

Địa Chỉ

7G/2, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa là 091 280 56 95.
Q2
Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa tọa lạc tại 7G/2, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Vietnam.
Q3
Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Thiên Phú Hòa theo số điện thoại 091 280 56 95.