Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An

Điện thoại:  0274 3585 358

Trang web: haithanhan.business.site

Địa Chỉ

248 Lê Chí Dân, Xã Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ cung cấp thực phẩm.

Tên: Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ cung cấp thực phẩm; Nhà hàng

Lĩnh vực:  Đồ ăn »  Dịch vụ cung cấp thực phẩm

Ngành: Nhà hàng và các hoạt động dịch vụ thực phẩm điện thoại di động, Dịch vụ cung cấp thực phẩm

Bộ quy tắc ISIC  5610

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An là 0274 3585 358.
Q2
Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An tọa lạc ở đâu?
Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An tọa lạc tại 248 Lê Chí Dân, Xã Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam.
Q3
Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An theo số điện thoại 0274 3585 358.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An là gì?
Trang web của Công ty TNHH TM-DV Hải Thành An là haithanhan.business.site.