Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang

Điện thoại:  091 621 36 37

Địa Chỉ

239/11, Phường Quang Vinh, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Sửa chữa máy tính.

Tên: Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang

Lĩnh vực hoạt động: Sửa chữa máy tính; Lắp đặt điện

Lĩnh vực:  Dịch vụ địa phương »  Sửa chữa máy tính

Ngành: Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, Lắp đặt điện

Bộ quy tắc ISIC  43219511

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang là 091 621 36 37.
Q2
Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang tọa lạc tại 239/11, Phường Quang Vinh, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.
Q3
Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Vi Tính Trường Giang theo số điện thoại 091 621 36 37.