Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay

Điện thoại:  0203 6553 955

Địa Chỉ

Khu Đô Thị Mới Cái Dăm, Khu 5, Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh,
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay là 0203 6553 955.
Q2
Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay tọa lạc tại Khu Đô Thị Mới Cái Dăm, Khu 5, Phường Bãi Cháy, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh,.
Q3
Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH VMC Hạ Long Bay theo số điện thoại 0203 6553 955.