Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng

Điện thoại:  091 364 62 93

Địa Chỉ

28/1, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng là 091 364 62 93.
Q2
Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng tọa lạc tại 28/1, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.
Q3
Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Xây Dựng Phương Thanh Lâm Đồng theo số điện thoại 091 364 62 93.