Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát

Điện thoại:  1800 789989

Trang web: hunglocphatcorp.vn

Địa Chỉ

10 Đường Hùng Vương, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát là 1800 789989.
Q2
Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát tọa lạc ở đâu?
Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát tọa lạc tại 10 Đường Hùng Vương, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát theo số điện thoại 1800 789989.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát là gì?
Trang web của Công Ty Tnhh Xây Dựng & Sản Xuất Hưng Lộc Phát là hunglocphatcorp.vn.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa