Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân

Điện thoại:  091 864 45 45

Địa Chỉ

23 Nguyễn Du, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân là 091 864 45 45.
Q2
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân tọa lạc ở đâu?
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân tọa lạc tại 23 Nguyễn Du, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Vietnam.
Q3
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phước Nhân theo số điện thoại 091 864 45 45.