Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam

Điện thoại:  0837 173 867

Fax:  0837 173 866

Trang web: www.zushiyo.com

Email: zushiyo@hcm.vnn.vn

Địa Chỉ

102 Đường TA 28, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động của trụ sở chính

Bộ quy tắc ISIC  70107020

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam là 0837 173 867.
Q2
Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam tọa lạc ở đâu?
Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam tọa lạc tại 102 Đường TA 28, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh, Vietnam.
Q3
Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam theo số điện thoại 0837 173 867.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam là gì?
Trang web của Công ty TNHH Zu Shiyo Việt Nam là www.zushiyo.com.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa