Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú

Điện thoại:  090 983 50 89

Địa Chỉ

99, Đường Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Quản lí đoàn thể.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú

Lĩnh vực hoạt động: Quản lí đoàn thể

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Quản lí đoàn thể

Ngành: Hoạt động của trụ sở chính

Bộ quy tắc ISIC  7010

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú là 090 983 50 89.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú tọa lạc tại 99, Đường Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Nam Phú theo số điện thoại 090 983 50 89.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa