Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt

Điện thoại:  097 219 67 67

Địa Chỉ

227 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Cơ quan chính phủ.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt

Lĩnh vực hoạt động: Cơ quan chính phủ

Lĩnh vực:  Cộng đồng & Chính phủ »  Cơ quan chính phủ

Ngành: Trật tự công cộng và các hoạt động an toàn

Bộ quy tắc ISIC  8423

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt là 097 219 67 67.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt tọa lạc tại 227 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hùng Việt theo số điện thoại 097 219 67 67.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa