Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh

Điện thoại:  091 321 59 85

Địa Chỉ

117 Đường Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ kinh doanh.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ kinh doanh

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Dịch vụ kinh doanh

Ngành: Photocopy, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng chuyên ngành khác

Bộ quy tắc ISIC  8219

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh là 091 321 59 85.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh tọa lạc tại 117 Đường Đản Dị, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, Vietnam.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Và Dịch Vụ Thương Mại Lý Anh theo số điện thoại 091 321 59 85.

Các công ty Tương tự Lân cận

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa