Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa

Điện thoại:  0261 3584 321

Địa Chỉ

Tổ 5, Krông Nô District, Dak Nong, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa là 0261 3584 321.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa tọa lạc tại Tổ 5, Krông Nô District, Dak Nong, Vietnam.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Hiền Hòa theo số điện thoại 0261 3584 321.