Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph

Điện thoại:  0363 502 861

Địa Chỉ

12B/12, Tổ 12, Khu Phố 3, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph là 0363 502 861.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph tọa lạc tại 12B/12, Tổ 12, Khu Phố 3, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Toàn Hồng Ph theo số điện thoại 0363 502 861.