Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ

Điện thoại:  091 991 55 23

Địa Chỉ

406, Cảng Cá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Kiên Bình, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ là 091 991 55 23.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ tọa lạc tại 406, Cảng Cá, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Kiên Bình, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Vietnam.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huỳnh Phú Thọ theo số điện thoại 091 991 55 23.