Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông

Điện thoại:  0816 868 027

Địa Chỉ

Tổ Dân Phố 1, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Mua Sắm Khác.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông

Lĩnh vực hoạt động: Mua Sắm Khác

Lĩnh vực:  Mua sắm »  Mua Sắm Khác

Ngành: Bán lẻ trong các cửa hàng không chuyên với thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá chiếm ưu thế

Bộ quy tắc ISIC  4711

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông là 0816 868 027.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông tọa lạc tại Tổ Dân Phố 1, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Vietnam.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đức Xuyên Đắk Nông theo số điện thoại 0816 868 027.