Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên

Điện thoại:  091 271 44 51

Địa Chỉ

Thôn Chang, Xã Phương Độ, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Phương Độ, Hà Giang, Vietnam

Hà Giang (thành phố)

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên đặt trụ sở tại Hà Giang (thành phố). Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên là 091 271 44 51.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên tọa lạc tại Thôn Chang, Xã Phương Độ, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Phương Độ, Hà Giang, Vietnam, Hà Giang (thành phố).
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Anh Tiên theo số điện thoại 091 271 44 51.