Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất

Điện thoại:  097 718 53 24

Địa Chỉ

Phượng Vỹ, Xã, Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai, Vietnam
Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất là 097 718 53 24.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất tọa lạc tại Phượng Vỹ, Xã, Suối Cao, Xuân Lộc, Đồng Nai, Vietnam.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quang Lê Nhất theo số điện thoại 097 718 53 24.