Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương

Điện thoại:  097 550 12 79

Trang web: phuthuongfoods.com

Địa Chỉ

205/29A/15, Đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Câu lạc bộ thể thao.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương

Lĩnh vực hoạt động: Câu lạc bộ thể thao; Mua sắm

Lĩnh vực:  Thể thao & Hoạt động »  Câu lạc bộ thể thao

Ngành: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên, Thương mại bán lẻ, ngoại trừ xe có động cơ và xe máy, Cửa hàng tạp hóa, Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

Bộ quy tắc ISIC  47471147219312

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương là 097 550 12 79.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương tọa lạc tại 205/29A/15, Đường Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Phường 14, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương theo số điện thoại 097 550 12 79.
Q4
Địa chỉ web (URL) của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương là gì?
Trang web của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm Phú Thương là phuthuongfoods.com.

Các công ty Tương tự Lân cận

 0,39 ki-lô-mét
 0,57 ki-lô-mét
 0,71 ki-lô-mét

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa