Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai

Điện thoại:  096 333 33 63

Địa Chỉ

24 Số 4, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Bất Động Sản.

Tên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai

Lĩnh vực hoạt động: Bất Động Sản

Lĩnh vực:  Các dịch vụ tịa nhà »  Bất Động Sản

Ngành: Hoạt động bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng

Bộ quy tắc SIC 6531

Bộ quy tắc ISIC  6820

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai là 096 333 33 63.
Q2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai tọa lạc ở đâu?
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai tọa lạc tại 24 Số 4, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Mai theo số điện thoại 096 333 33 63.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa