Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ

Điện thoại:  0838 558 123

Địa Chỉ

184 Đường Hậu Giang, Phường 5, 6, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ là bao nhiêu?
Số điện thoại của Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ là 0838 558 123.
Q2
Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ tọa lạc ở đâu?
Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ tọa lạc tại 184 Đường Hậu Giang, Phường 5, 6, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Công Ty Xd Phát Triển Kinh Tế Quận 6 - Xí Nghiệp Xây Lắp Bình Tâ theo số điện thoại 0838 558 123.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa