Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi


Chỉnh sửa · Hủy bỏ

Thông tin liên hệ

Liên hệ với Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi

Điện thoại:  091 855 25 95

Địa Chỉ

D14/5, Nguyễn Cửu Phú, Ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ hướng

Mô tả Doanh nghiệp

Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này hoạt động trong ngành: Dịch vụ khoa học và kĩ thuật.

Tên: Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi

Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị gia dụng và hàng hóa; Dịch vụ khoa học và kĩ thuật

Lĩnh vực:  Dịch vụ chuyên nghiệp »  Dịch vụ khoa học và kĩ thuật

Ngành: Thiết bị gia dụng và hàng hóa, , Hoạt động chuyên môn khoa học kỹ thuật khác được phân vào đâu

Bộ quy tắc ISIC  47597490

Hỏi & Đáp

Q1
Số điện thoại của Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi là bao nhiêu?
Số điện thoại của Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi là 091 855 25 95.
Q2
Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi tọa lạc ở đâu?
Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi tọa lạc tại D14/5, Nguyễn Cửu Phú, Ấp 1, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Vietnam, Thành phố Hồ Chí Minh.
Q3
Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi có đầu mối liên hệ chính không?
Bạn có thể liên hệ với Cơ Sở Điện Cơ Khoan Giếng Bi theo số điện thoại 091 855 25 95.

Nguồn lực lân cận

Cà phê
Mua sắm
Ngân hàng
Khách sạn
Hiệu thuốc
Taxi
Xăng
Ô tô
Làm đẹp & Spa